پایان نامه درجه دکترای (استاد راهنما) :

شهود غیب: نگاه مخاطب و تصویر شخصیت مقدس در سینمای پس از انقلاب (سال ۱۳۹۹)

عنوان پایان نامه: شهود غیب: نگاه مخاطب و تصویر شخصیت مقدس در سینمای پس از انقلاب
استاد راهنما: دکتر شهاب الدین عادل
دانشجو: معصومه گنجه ای

چکیده:


کلیدواژه:

—-

مطالعه‌ی تحلیلی مدیریت تئاتر ایران ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۷ (سال ۱۳۹۹)

عنوان پایان نامه: مطالعه‌ی تحلیلی مدیریت تئاتر ایران ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۷
استاد راهنما: دکتر شهاب الدین عادل
استاد مشاور: دکتر اسماعیل بنی اردلان
دانشجو: نبی‌الله گیاهچی

چکیده:


کلیدواژه:

—-

عکاسی ایران از پی رسانه‌گی در ۱۳۶۰ تا بیش رسانه‌گی درهه ۱۳۸۰ (سال ۱۳۹۹)

عنوان پایان نامه: عکاسی ایران از پی رسانه‌گی در ۱۳۶۰ تا بیش رسانه‌گی درهه ۱۳۸۰
استاد راهنما: دکتر شهاب الدین عادل
استاد مشاور: دکتر محمدرضا مریدی
دانشجو: آرام محمدی

چکیده:


کلیدواژه:

—-

پایان نامه درجه دکترای (استاد مشاور) :

روایت فضا و معماری از منظر دراماتیک و سینماتیک با رویکرد پدیدارشناسی (سال ۱۳۹۹)

عنوان پایان نامه: روایت فضا و معماری از منظر دراماتیک و سینماتیک با رویکرد پدیدارشناسی
استاد راهنما (۱): دکتر فریبا البرزی
استاد راهنما (۲): دکتر امیرحسین امینی
استاد مشاور: دکتر شهاب الدین عادل

دانشجو: پریشاد مستوفی

چکیده:


کلیدواژه:

—-

بازنمایی معماری دربرداشت تصویری از سینما با تبیین مولفه های ادراک و معنا (سال ۱۳۹۹)

عنوان پایان نامه: بازنمایی معماری دربرداشت تصویری از سینما با تبیین مولفه های ادراک و معنا
استاد راهنما (۱): دکتر فریبا البرزی
استاد راهنما (۲): دکتر امیرحسین امینی
استاد مشاور: دکتر شهاب الدین عادل

دانشجو: نوشین سخاوت دوست

چکیده:


کلیدواژه:

—-

بررسی و نقد آثار تجسمی با تاکید بر فرهنگ بصری (سال ۱۳۹۴)

عنوان پایان نامه: بررسی و نقد آثار تجسمی با تاکید بر فرهنگ بصری
استاد راهنما: دکتر مهدی حسینی
استاد مشاور: دکتر شهاب الدین عادل

دانشجو: مریم کهوند

چکیده:


کلیدواژه:

—-

پایان نامه درجه کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۰

بررسی نقش و جایگاه زبان در گویش‌های بومی در سینمای ایران پس از انقلاب

بررسی میزان تاثیر نظریات فمنیستی فیلم بر تغییر الگوهای ژانر علمی- تخیلی و اکشن (بررسی فیلم های سه دهه اخیر سینمای آمریکا)

بررسی راهکارهای تلفیق ژانرها در سینما با تمرکز بر اثار سینمایی «بونگ جون هو»

مطالعه تطبیقی جایگاه زن در سینمای لبنان قبل ودر اوان جنگ داخلی (۱۹۲۹-۱۹۹۰)

پایان نامه درجه کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۹

بازنمایی زمان و مکان در آثار کریستوفر نولان

بررسی نسبت دراماتیک فضا و معماری فیلم با بازیگران، شخصیت پردازی و گسترش داستان مطالعه موردی: فیلم های تیم برتون

شهود غیب: نگاه مخاطب و تصویر شخصیت مقدس در سینمای پس از انقلاب

مطالعه تحلیلی اسطوره مذکر و مؤنث در سینمای ابر قهرمانی کامیک آمریکایی از منظر نقد اسطوره‌ای ژیلبرت دوران

بررسی چگونگی یادآوری شخصیت‌ها در داستان‌گویی «فیلم پازل» از منظر علوم شناختی

مطالعه فرهنگی شخصیت شرور در فیلمهای ژانر وحشت در سینمای آمریکا ازسال ۲۰۰۰ تاکنون

عکاسی ایران، از بی رسانگی در دهه ۱۳۶۰ تا بیش رسانگی در دهه ۱۳۸۰؛ (چگونه عکاسی از اقتباس واقعیت بیرونی به بازتاب واقعیت رسانه ای رسید؟)

پایان نامه درجه کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۸

مطالعه ی تحلیلی بر هم کنش فضاهای شهری و جنسیت زنانه در سینمای دهه¬ی هشتاد و نود هجری شمسی ایران

بررسی ظرفیت های نظریه لحظه قطعی کارتیه برسون در کارگردانی متون دراماتیک ایرانی (موارد مطالعاتی: دیکته، افرا، ناگهان هذا حبیب الله ...)

بررسی ساز‌و‌کار تماشاگری در سینما با تمرکز بر فیلم‌های متأخر کیارستمی

پایان نامه درجه کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۷

مطالعه تحلیلی ضد سینما در فیلم های شانتال آکرمن بر پایه نظریه پیتر وولن

پایان نامه درجه کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۶

تحلیل بازنمایی شخصیت در سه گانه ی سارا ، لیلا و پری، ساخته داریوش مهرجویی، با تکیه بر آرای جودیت باتلر

عنوان پایان نامه: تحلیل بازنمایی شخصیت در سه گانه ی سارا ، لیلا و پری، ساخته داریوش مهرجویی، با تکیه بر آرای جودیت باتلر
استاد راهنما: دکتر شهاب الدین عادل
دانشجو: نوشین دلفانی

چکیده:

سینما به واسطه ی داشتن انبوهی از مخاطبان تاثیری عمیق تر و جامع تر از دیگر هنرها بر جامعه دارد. نظریه پردازان جنسیت بر این باورند که جنسیت مفهومی فرهنگی و اجتماعی است و نه امری بیولوژیک و ذاتی. سینما یکی از ابزارهایی است که در عصر مدرن تعاریف جنسیتی از طریق آن در جامعه بازنشر و تثبیت میشود. در این پژوهش سه گانه ی داریوش مهرجویی یعنی فیلم های سارا، پری و لیلا از منظر تئوریهای جنسیت جودیت باتلر، فیلسوف معاصر فرانسوی، مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته اند. در فیلم سارم ، شخصیت اصلی اجراگریهای جنسیتی مادری، دختری و همسری را ایفا میکند. در کل فیلم در تصویری نیز بازتولید شده که از شهر و فضای شهری داریم، کلیشههای جنسیتی مربوط به شغل و موقعیت اجتماعی اند. در فیلم پریا ما داستان کمی متفاوت است. پری بر خلاف سارا در بسیاری از موقعیتها کلیشه های جنسیتی زنانه را اجرا نمیکند و از آنها گریزان است. در لیلا نیز زنان با شدت و علاقه بسیار مشغول اجراگری کلیشه های جنسیتی زنانه جامعه هستند. این کلیشه ها بسیار روان و اتوماتیکوار ایفا میشوند که نتایج تاسفباری را در انتها به همراه دارند.

کلیدواژه:

داریوش مهرجویی، جودیت باتلر، جنسیت، اجراگری جنسیتی

تحلیل بازنمایی خود و دیگری در آثار سه فیلم ساز شاخص ایرانی(عباس کیارستمی، ابراهیم حاتمی کیا و اصغر فرهادی) با تاکید بر نظریه پسااستعماری

عنوان پایان نامه: تحلیل بازنمایی خود و دیگری در آثار سه فیلم ساز شاخص ایرانی(عباس کیارستمی، ابراهیم حاتمی کیا و اصغر فرهادی) با تاکید بر نظریه پسااستعماری
استاد راهنما: دکتر شهاب الدین عادل
دانشجو: سروناز آقازمانی

چکیده:

تاریخ استفاده از اصطلاحاتی مانند نقد، نظریه و مطالعات پسااستعماری به اواخر دهه ۱۹۵۰ برمی گردد، گرچه آغاز فروپاشی امپراتوری های مستعمراتی به قبل از این تاریخ یعنی به زمان پس از جنگ های جهانی مربوط می شود.پسااستعماری ابتدا به صورت شاخه ای پژوهشی در مطالعات فرهنگی و در پیوند با مقوله هایی مانند ملی گرایی، چندفرهنگ گرایی، قومیت، نژاد و هویت فرهنگی عرضه شد و درصدد بررسی رابطه فرهنگ استعمار شده با فدرت استعمارگر برآمد. پیشوند (پسا) حکایت گر آن است که پسااستعماری فرهنگ های پس از استقلال را توصیف می کند، اما، واحد پسااستعماری می تواند یک (اقلیت قومی) مهاجر یا یک شهروند بومی باشد.

کلیدواژه:

خود و دیگری، گفتمان قدرت، پسااستعماری، سینمای ایران

بررسی انتقادی بازنمایی فرهنگ و جغرافیای جنوب ایران در فیلم های داستانی ناصر تقوایی، امیر نادری و کیانوش عیاری

عنوان پایان نامه: بررسی انتقادی بازنمایی فرهنگ و جغرافیای جنوب ایران در فیلم های داستانی ناصر تقوایی، امیر نادری و کیانوش عیاری
استاد راهنما: دکتر شهاب الدین عادل
دانشجو: محسن صادقی راد

چکیده:

استانهای هرمزگان، بوشهر و خوزستان که در حاشیه خلیج فارس قرار دارند، علیرغم تفاوتها در آداب و رسوم ساکنینشان دارای یک فرهنگ مشترک هستند به گونهای که میتوان برایشان یک هویت قومی مشترک در نظر گرفت و به مطالعه نحوه زندگی و فرهنگ آنها پرداخت. در این پایاننامه فیلمهایی از سه فیلمساز جنوبی، ناصر تقوایی، امیر نادری و کیانوش عیاری که دربارهی فرهنگ این منطقه است، مورد بررسی قرار میگیرد. مطالعه نحوه بازنمایی فرهنگ و جغرافیای جنوب در آثار این سینماگران از یک سو به شناخت بهتر فرهنگ جنوب کمک میکند، از سوی دیگر به شناخت بهتر فیلمهای این فیلمسازان و همچنین به شناخت رابطه ویژگیهای فرهنگی و جغرافیایی یک قوم با ویژگیهای هنری سینما.

کلیدواژه:

بازنمایی، فرهنگ محلی، جنوب ایران، ناصر تقوایی، امیر نادری، کیانوش عیاری

پایان نامه درجه کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۵

جامعه شناسی شغل شخصیتهای زن در سینمای ایران پس از انقلاب اسلامی

عنوان پایان نامه: جامعه شناسی شغل شخصیتهای زن در سینمای ایران پس از انقلاب اسلامی
عنوان پایان نامه عملی: فیلمنامه هیاهوی زندگی وفیلم حس خوب زندگی
استاد راهنما: دکتر شهاب الدین عادل
دانشجو: فرزانه امینی

چکیده:

موضوع این پژوهش، جامعه شناسی شغل شخصیتهای زن در سینمای ایران پس از انقلاب اسلامی می باشد. سیاست گذاری حضور زن در سینمای پس از انقلاب اسلامی، تثبیت جایگاه زن در جامعه است و پاسخ به این دیدگاه که زن ابزاری برای تفریح و سرگرمی نبوده بلکه تأثیرگذاری خاصی بر فرهنگ سازی جامعه دارد. هرچند که در این دوران شاهد صعود و افول هایی در خصوص معرفی زنان در سینمای پس از انقلاب هستیم اما حضور زنی متفاوت از زن قبل از انقلاب اسلامی را با توجه به ساختارهای اجتماعی و فرهنگی این دوران را رقم زد . بازنمایی نقش زنان در این دوره ها، دچار تغییرات و تحولات چشمگیری است و این تغییرات در موارد مختلفی چون: میزان حضور زنان در فیلم ها ، کیفیت مشاغل، نوع پوشش ، طبقه اجتماعی، نوع بهره گیری از محصولات فرهنگی ، نوع مهارت فردی، مضامین دیالوگ ها میزان تحصیلات ، اعتقادات ، زبان ، مکانیسم حل مشکلات شخصی و خانوادگی و غیره بوده است . هرچند که حضور زن در این دوران هم با تفاوتهایی همراه است که ناشی از تحولات سیاسی- اجتماعی چون دوران انقلاب و جنگ، سازندگی و بازسازی و … بوده است .

کلیدواژه:

زن، سینمای ایران، شغل، شخصیت، جامعه شناسی

واکاوی شیوه های بازیگری در سینمای ایران پس از انقلاب اسلامی، بر مبنای نظریات سنفورد مایزنر و اکتورز استودیو

عنوان پایان نامه: واکاوی شیوه های بازیگری در سینمای ایران پس از انقلاب اسلامی، بر مبنای نظریات سنفورد مایزنر و اکتورز استودیو
عنوان پایان نامه عملی: فیلمنامه ی کوری
استاد راهنما: دکتر شهاب الدین عادل
دانشجو: نیلوفر حقی

چکیده:

برخی بر این اعتقادند که هنر بازیگر مستقیم ترین تجلی طرز فکر کارگردان است که حاصل تلاش او دمیدن روح به کالبد بیجان شخصیتی اسخت که قبلا توسط نویسنده بر روی کاغذ خلق شده است.بنابراین در این پژوهش تلاش میشود تا با تکیه بر نظریات دو تن از نظریه پردازان بزرگ “سبک متد” که خود با اتکا بر آموزه های «کنستانتین استانیسلاوسکی»، رنسانسی را در هنر بازیگری ایجاد کردند، به واکاوا شیوه های بازیگری در سینمای ایران بپردازیم.هدف اصلی این پژوهش بررسی سیر تحول مقوله بازیگری در سینمای ایران بر مبنای آموزه های علمی و تطبیق این مقوله با استانداردهای بین المللی است. در این میان به ریشه های جریان ورود بازیگری آکادمیک و به معیارهای انتصاب بازیگران در سینمای امروز ایران نیز اشاره خواهد شد، و البته عوامل تاثیرگذار بر این معیارها که از دوره ای به دورۀ دیگر متفاوت است نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت.روش گردآوری اطلاعات در پژوهش پیش رو با تکیه بر منابع دست اول مکتوب کتابخانه ای نظیر کتب و مقالات علمی است که به موضوغ بازیگری اختصاص دارند، و همچنین مشاهده آثار سینمایی ای که در بازه زنانی ۱۳۵۷ تا به امروز در سینمای ایران ساخته شده اند، می باشد.
در نهایت و به عنوان نتیجه گیری تلاش بر این بوده است که با انتخاب و بررسی نمونه هایی از آثار سینمای ایران در سال های پس از انتقلاب، سبک بازی بازیگران این آثار که متعلق به نسل های مختلفی می باسند، با نظریات و آموزه های “لی استراسبرگ” و “سنفورد مایزنر” تطبیق داده شود، تا بتوان از این طریق نتیجه گرفت که آیا روش های بازیگری در سینمای ایران متاثر از سبک های زنده بازیگری در جهان می باشند؟ و از این رهگذر پی به این نکته برد که علل گرایش یا عدم گرایش سینماگران ایرانی به اصول آکادمیک در فرآیند انتخاب بازیگران نیز چیست؟
امید است تا پژوهش پیش رو بتواند تمام اهداف و دغدغه هایی را که در بالا به آنها اشاره شده است، محقق سازد و ضمن پاسخ گویی به تمام سئوالات، اطلاعاتی جامع از خلال یافته ها و نتایج حاصل شده در اختیار خوانندگان بگذارد.

کلیدواژه:

شیوهای بازیگری، سینمای ایران پس از انقلاب، سبک متد، سنفورد مایزنر، لی استراسبرگ، اصول آکادمیک

بازنمایی اسطوره و هویت غرب آمریکا در وسترن کلاسیک (با تکیه بر نظریات جوزف کمبل)

عنوان پایان نامه: بازنمایی اسطوره و هویت غرب آمریکا در وسترن کلاسیک (با تکیه بر نظریات جوزف کمبل)
عنوان پایان نامه عملی: دعوت به ماجرا
استاد راهنما: دکتر شهاب الدین عادل
دانشجو: مصطفی عطارپور

چکیده:

اسطوره ها و کهن الگوها از هزاران سال پیش با روان و ناخودآگاه بشر در ارتباط بوده اندو همیشه از طریق رسانه ای جدید خود را بازتولید کرده اند.همزمان با تولد سینما، وسترن به عنوان کهن ترین گونه سینمایی و فرزند خلف این فرم هنری، پرچم دار بازنمایی اسطوره ها برای میلیون ها نفر شد. گونه ای کاملا ریشه گرفته در آمریکا که توانست این کشور پهناور را همچون یک جامعه و هویت به تصویر بکشد.
جوزف کمبل از مهمترین اسطوره شناسان عصر ما است. تکیه بر نظریات او در رابطه با مضامین اسطوره ای و الگوی سفر قهرمان می توان مهمترین کهن الگوها و اسطوره های بازنمایی شده در ژانر وسترن را در راستای شکل دهی به جامعه و هویت آمریکایی رمز گشایی کرد و کارکرد هریک از این عناصر را با توجه مقتضیات سیاسی و اجتماعی روز آمریکا در وسترن بررسی کرد تا بتوان به شناختی عمیق تر و جامع تر از نقش و جایگاه این گونه کهن سینمایی در جامعه آمریکا دست یافت و کیفیات اسطوره شناختی آن را شناسایی و تحلیل نمود.

کلیدواژه:

وسترن، اسطوره، هویت آمریکایی، جوزف کمبل، سفر قهرمان، کهن الگو

بررسی سینمای مستند زندگی نامه ای بیوپیک با تاکید بر سینمای ایران

عنوان پایان نامه: بررسی سینمای مستند زندگی نامه ای بیوپیک با تاکید بر سینمای ایران
عنوان پایان نامه عملی: سیرچ
استاد راهنما: دکتر شهاب الدین عادل
دانشجو: پانیذ فضل علیزاده

چکیده:

این پروژه تحقیقی درباره ی فیلم های شخصیت نگار است و به بررسی این گونه از فیلم و مشخص کردن مرز مستند یا داستانی بودن آن ها می پردازد. مهم ترین پرسشی که مطرح می شود این است که فیلم شخصیت نگار که به آن مستند پرتره ۱، بیوگرافی ۲، چهره نگار، زندگی نامه ای و بیوپیک ۳ اطلاق می شود چیست و چه تعاریفی می توان برای آن ها ارائه داد. پس از ارائه ی تعاریف به تمایز آن ها از یکدیگر خواهیم پرداخت سپس به معرفی فیلم های چهره نگار ایرانی می پردازیم و و مبحث مهم مستندهای دورگه)ترکیبی( ۴ را پیش خواهیم کشید و جایگاه فیلم های چهره نگار را در سینمای داستانی و سینمای مستند مشخص خواهیم کرد. در ادامه به اهمیت و تاثیر فرهنگی فیلم مستند با تاکید بر مستندهای چهره نگار و کاستی های این گونه در ایران می پردازیم.
در رابطه با موضوع فیلم های چهره نگار به خصوص زمانی که به سینمای داستانی نزدیک می شود متاسفانه منابعی به فارسی وجود ندارد و مهم ترین منابعی که تمرکزش بر مستندهای بیوگرافی است، پایان نامه ای تحت عنوان بررسی وجوه زیبایی شناسی و ساختاری فیلم مستند شخصیت نگار در ایران نوشته ی امید خالقی طبری،و کتاب آقای ضابطی جهرمی تحت عنوان شکل شناسی و گونه شناسی سینمای مستند است که در آن در مورد سینمای حد وسط )مستند داستانی و درام مستند( صحبت شده است. مهم ترین کتابی که به این که به بررسی Contemporary Film Culture Biopic in موضوع پرداخته است کتابی است تحت عنوان فیلم های بیوپیک می پردازد. در هر صورت موضوع فیلم های چهره نگار و بیوپیک از موضوعاتی است که به آن نه تنها در ایران بلکه در هالیوود هم آن طور که شایسته است، پرداخته نشده است و در همین کتاب هم به نبود پژوهش های دانشگاهی لازم در مورد این گونه ی سینمای امروز جهان اشاره شده است. تحقیق حاضر تلاشی است برای رسیدن به تعاریف مشخص از فیلم های شخصیت نگار و بررسی جایگاه آن در سینمای مستند ایران و جهان که خالی از کاستی نخواهد بود.

کلیدواژه:

فیلم چهره نگار، شخصیت ، پرتره، بیوگرافی، بیوپیک، مستند داستانی، داکیودراما، فرهنگ

ژانر ملودرام و تحول آن در سینمای راینر ورنر فاسبیندر

عنوان پایان نامه: ژانر ملودرام و تحول آن در سینمای راینر ورنر فاسبیندر
عنوان پایان نامه عملی: پپسی
استاد راهنما: دکتر شهاب الدین عادل
دانشجو: مهرنوش فطرت

چکیده:

هدف از پژوهش پیشرو، آشنایی با ملودرام راینر وارنر فاسبیندر و برشمردن ویژگیهای برجسته در این نوع ملودرام است. این پژوهش با استناد به آراء و نظراتِ نظریه پردازانی چون پیتر بروکز، اریک بنتلی و توماس السیسر به تحلیل و بررسی ویژگیهای فرمی ملودرام در آثار فاسبیندر پرداخته است. از آنجا که نظریهای کامل و جامع به نام ملودرام وجود ندارد، علاوه بر آراء این نظریه پردازان، به نظرات دیگر نظریهپردازان این حوزه، از جمله جیمز ال. اسمیت، سوزان هیوارد، وارن باکلند و کریستین گلدهیل نیز توجه شده است. با وجود اینکه اکثر آثار فاسبیندر ملودرام هستند، اما ملودرام او واجد شرایطی است که برای تحلیل ویژگیهای آن نمیتوان صرفا به آراء نظریه پردازان حوزهی ژانر اکتفا کرد؛ از این رو از نظرات میشل فوکو و ژاک لاکان برای تحلیل شخصیتهای هیستریک و روابط پیچیدهی قدرت در میان این کاراکترها استفاده شده است. در چارچوب نظری این پژوهش سه نوع اصلی ملودرام معرفی شده و سپس به سه مسئلهی اساسی که عمدتا در تحلیل ژانر ملودرام برجسته میشود اشاره شده است. این سه مسئله، هم با توجه به نگاه نظریه پردازان دسته راستی چون اریک بنتلی و هم با توجه به نگاه نظریه پردازان رادیکالتری چون توماس السیسر به تفضیل مورد بررسی قرار گرفته است.
تمام این موارد در چهار اثر برجسته از فاسبیندر یعنی ازدواج ماریا براون، ترس از ترس، علی: ترس روح را میخورد و اشکهای تلخ پترا ون کانت مورد مطالعه قرار گرفتهاند. سوالات اساسی در این پژوهش به قرار زیر هستند: آثار فاسبیندر چه ویژگیهایی دارند؟ جایگاه زن در آثار او چیست؟ مفهوم قربانی و ساختار قدرت برای او چگونه است؟ بازتاب فضای سیاسی- اجتماعی بعد از جنگ جهانی دوم در آثار او چگونه است؟

کلیدواژه:

راینر ورنر فاسبیندر، ملودرام، قربانی، زن هیستریک

بررسی ساختار سینمایی عنوان بندی در هالیوود از دهه ۱۹۷۰ تا به امروز

عنوان پایان نامه: بررسی ساختار سینمایی عنوان بندی در هالیوود از دهه ۱۹۷۰ تا به امروز
عنوان پایان نامه عملی: طراحی متفاوت عنوان بندی چهار فیلم سینمایی
استاد راهنما: دکتر شهاب الدین عادل
دانشجو: مرجان اسدی

چکیده:

برخی دوست دارند به عنوانبندی همانند چرخه ای نگاه کنند که پس ازاتمام آن فیلم آغازمیشود ومخاطب را همراه خود به درون اثرسینمایی میکشاند. دراین پایان نامه تلاش میشود تا با دقت درعنوان بندی های سینمای هالیوود به رابطه آن با اثرسینمایی، تأثیرش برروایت فیلم و مخاطب پرداخته شود.
هدف اصلی دراین پایاننامه، بررسی کیفی همخوانی موضوع عنوان بندی وساختارآن با محتوای فیلم بوده است ودراین میان به ارتباط میان عنوان بندی وسایر بخشهای سینما نظیر موسیقی، تدوین و فیلمبرداری و رابطه با سایرهنرها به ویژه گرافیک پرداخته میشود. فرضیه اصلی این پژوهش بازنمایی محتوا وروایت سینمایی درعنوان بندی بوده است و اینکه چگونه عنوان بندی درارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با محتوا و قصه فیلم قرارمیگیرد و به بازنمایی آن به شکل نشانه هایی کوچک میپردازد.
به دلیل کمبود منابع فارسی وانگلیسی درزمینه عنوان بندی فیلم اغلب اطلاعات به صورت گردآوری اطلاعات ازمنابع مکتوب کتابخانهای نظیر پایان نامه هایی که عنوانی مشابه این پژوهش داشته اند، مشاهده آثارسینمایی که عناوین آنها در بازه زمانی ۰۷۹۱ تا یه امروز شاخص بودهاند، مقالات هنرمندان عرصه عنوانبندی که درفضای مجازی وسایتهای معتبرسینمایی قرارگرفته است.
درنهایت، تلاش برآن بوده تا با بررسی نمونه هایی از عناوین تأثیرگذار وماندگارسینمایی به علت موفقیت وماندگاری این آثار درتاریخ عنوان بندی وبه ویژه ذهن مخاطب پی برد تا بتوان ازاین میان به راهکاری برای ساخت عناوین موفق دست پیدا کرد. دراین پایان نامه همچنین به رابطه میان بخشهای گوناگون سینمایی با عنوانبندی پرداخته شده وتأثیر آنها در روایت را مورد بررسی قرار داده است.
امید است تا این متن اطلاعاتی نسبتاً جامع درزمینه عنوان بندی ارائه داده باشد تا درآینده علاقمندان به این عرصه سینمایی مطالعات دانشگاهی بیشتری را دراین زمینه انجام دهند و اهمیت ونقش عنوانبندی را در سینمای ایران و مطالعات علمی-هنری افزایش دهند.

کلیدواژه:

عنوان بندی، هالیوود، ساختار سینمایی، فیلم برداری،

پایان نامه درجه کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۴

بررسی خلق فانتزی و تخیل با فن آوری های مدرن در سینمای لایواکشن( با تاکید بر فیلم های ارباب حلقه ها)

عنوان پایان نامه: بررسی خلق فانتزی و تخیل با فن آوری های مدرن در سینمای لایواکشن( با تاکید بر فیلم های ارباب حلقه ها)
عنوان پایان نامه عملی: فیلمنامه ی فانتزیا
استاد راهنما: دکتر شهاب الدین عادل
دانشجو: بهشید اسروش

چکیده:

فانتزی ها و تخیلات انسانی از همان بدو تولد وی، یکی از مهم ترین جوانب زندگی او را تشکیل می داده اند، به گونه ای که انسان، همواره در پی بازنمایی آن ها در قالب های مختلف هنری و ادبی بوده است. با ورود سینما به عرصه های هنری و دست آوردهای تکنیکی آن، وسیله ی مهم دیگری نیز در اختیار بشر برای بازنمایی تخیلات و فانتزی هایش قرارگرفت. در این راستا لایواکشن، تحت عنوان مفهومی برای تلفیق سینمای زنده و مجازی مطرح گردید و با گسترش هرچه بیشتر فن آوری ها در این زمینه، مسئله ای را پیرامون چگونگی خلق فانتزی ها و تخیلات و هچنین تعاریف آن ها ایجاد نمود.
بدین ترتیب، هدف از این پژوهش، بررسی چگونگی تعاریف و خلق فانتزی ها و تخیلات بشری با توجه به روند و توسعه ی فن آوری های مدرن در سینمای لایواکشنِ مربوط به ژانر فانتزی است که با روش مطالعه ی کتابخانه ای و بهره گیری از منابع مکتوب معتبر فارسی و لاتین و با تحلیل و بررسی سه گانه فیلم ارباب حلقه ها صورت پذیرفته است. بدین منظور، نگارنده پس از ارائه ی تاریخچه ی مختصری از سینمای فانتزی-لایواکشن، ژانر فیلم فانتزی و انواع و ویژگی های آن، به همراه مفاهیم تخیل و لایواکشن، به بررسی فن آوری ها و روند تکنولوژیک سینمای فانتزی-لایواکشن پرداخته و سپس تحلیل مختصری را پیرامون چالش رئالیسم و تخیل سینمایی ارائه داده است و در آخر نیز با بررسی موردی سه گانه ی ارباب حلقه ها به نتایجی از بابت چگونگی ارتقای تخیل و فانتزیای بشری توسط امکانات مدرن در سینمای فانتزی- لایواکشن دست یافته که نتایج حاصل از بررسی ها، کیفیات سینمایی و ارتقاء یافتن سینمای فانتزی-لایواکشن و تخیلات بشری و یا در مقابل، آسیب های وارده ی ممکن به مفهوم و ماهیت سینمایی را به چگونگی پرداخت سینماگران وابسته می داند.

کلیدواژه:

فانتزی، تخیل، لایواکشن، فن آوری های مدرن، ارباب حلقه ها

بررسی جنبه‌های مختلف بازنمایی زنان در آثار فیلم‌سازان زن ایران

عنوان پایان نامه: بررسی جنبه‌های مختلف بازنمایی زنان در آثار فیلم‌سازان زن ایران
عنوان پایان نامه عملی: پگاه
استاد راهنما: دکتر شهاب الدین عادل
دانشجو: خاطره سادات عباسی

چکیده:

این رساله حاصل پژوهشی است که به بررسی نقش و بازنمایی زن در آثار کارگردانان زن در سینمای ایران پرداخته است. به این منظور سه کارگردان مطرح و پرکنار زن، رخشان بنی اعتماد، تهمینه میلانی ، پوران درخشنده انتخاب شده اند و از هرکدام سه فیلم با روش نشانه شناسی تحلیل شده است. به منظور بررسی تطبیقی میان آثار زنان و مردان سه فیلم نیز از سه کارگردان مطرح مرد انتخاب شده که روی شخصیت زنان تمرکز کرده اند . این فیلم ها شامل سگ کشی، کاغذ بی خط، زندگی مشترک آقای محمودی و بانو هستند .
یافته های این پژوه حاکی از آن است که زنان نقش اول در فیلم های بررسی شده کارگردانان زن تفاوت زیادی از لحاظ بازنمایی با کارگردانان مرد دارند. باوجودی که هر دو سعی در بازنمایی مشکلات زنان دارند، اما در آثار فیلم سازان زن این موضوع با عمق بیشنر و در فیلم سازان مرد تنها به تصویر شکل گرفته در جامعه بسنده شده است. همچنین یافنه ها نشان داد که بازنمایی زن در دوره های مختلف تغییر و تحولات چشم گیری داشته است . که این تغییرات در طبقه اجتماعی و مادری و موارد دیگر همچون میزان حضور زنان در فیلم ها ، کیفیت مشاغل، نوع پوشش ، میزان تحصیلات و مهارت ها، ارتباطات و غیره می باشد.

کلیدواژه:
بازنمایی، زنان، سینمای ایران، کارگردانان زن، طبقه اجتماعی

بررسی انتقادی زیرژانر اسلشر در سینمای آمریکا از دهه ی ۸۰ تا کنون و نسبت آن با مسائل اجتماعی امریکا

عنوان پایان نامه: بررسی انتقادی زیرژانر اسلشر در سینمای آمریکا از دهه ی ۸۰ تا کنون و نسبت آن با مسائل اجتماعی آمریکا
عنوان پایان نامه عملی: مرض حیوان
استاد راهنما: دکتر شهاب الدین عادل
دانشجو: سعید پشت مشهدی

چکیده:
سینما هنری است متشکل از ژانرها و زیر ژانرهای متعدد که روز به روز به تنوع گونه های آن افزوده می شود و بی شک پرداختن به این ژانر از مناظر گوناگون اجتماعی و سیاسی دررسیدن به نگاهی کاربردی در حوزه مطالعات سینمایی امری ضروری است. زیر ژانر اسلشر یکی از گونه های بسیار موفق از آثار ژانر وحشت است که از دهه هشتاد تا کنون توانسته مخاطب زیادی را به خود جذب کند و جا پای خودرا به عنوان گونه ای جدید در میان فیلم های وحشت محکم کند.

با بررسی آثار سینمای وحشت و روند پیشرفت و تکامل آنها از منظر روایت فرمی و محتوایی و شناسایی عوامل اثرگذار سیاسی اجتماعی بر این تغییرات می تواند به ما شناخت خوبی از آثار اسلشر به عنوان یک گونه ی جدید از سینمای پرمخاطی وحشت بدهد برای این منظور بررسی تمام سه دهه از طول عمر اسلشرها و تحولاتی که داشته اند و تاثیراتی که بعد از خود گذاشته اند امری ضروری است.

کلیدواژه:
ژانر، ژانر اسلشر، سینمای آمریکا

تحلیل تقابل درون مایه های سینمای مستقل پس از دهه هشتاد امریکا با جریان اصلی هالیوود با محوریت آثار ریچارد لینکلیتر

عنوان پایان نامه: تحلیل تقابل درون مایه های سینمای مستقل پس از دهه هشتاد آمریکا با جریان اصلی هالیوود با محوریت آثار ریچارد لینکلیتر
عنوان پایان نامه عملی: فیلم کوتاه (از چه حرف می زنیم)
استاد راهنما: دکتر شهاب الدین عادل
دانشجو: حسین ضامن ضرابی

چکیده:
این پژوهش قصد دارد به تحلیل درون مایه های اساسی جریان غالب سینمای هالیوود و تقابل این درون مایه ها با سینمای مستقل پس از دهه هشتاد آمریکا بپردازد. سینمایی که احاطه اش بر جهان درست در یک روند موازی با قدرت گرفتن سیاسی این کشور در فراسوی مرزهای خود شکل گرفته است، طوری که فیلم هایش سر از سینماهای گوشه و کنار دنیا در می آورند و به مدد همین تولیدات سینمایی به عنوان فرهنگ مهاجم، دیگر فرهنگ ها را تحت تاثیر قرار می دهند. این مهم از طریق بررسی تاریخ شکل گیری هالیوود کلاسیک و هم چنین فراز و نشیب آن در دوره های مختلف، شکل گیری هالیوود جدید در اواخر دهه شصت و دهه هفتاد میلادی و ظهور جریان سینمای مستقل پس از دهه هشتاد از دل آن پی گرفته می شود.

پس از معرفی هر کدام از این دوره های سینمای آمریکا به بررسی نگاه سینمای غالب هالیوود به مسائل ایدئولوژیک، آمریکا ، خانواده، قهرمان و … پرداخته خواهد شد و درون مایه های مسلط سینمای آمریکا تبیین میشود. درون مایه هایی که دایما در فیلم های آمریکایی تکرار میشوند، بی آنکه در دراز مدت تغییری در آنها وارد شود و اغلب آنها ریشه در سر آغاز پیدایش سینمای این کشور دارند. این درونمایه ها اختراع فرد مشخصی نیستند و میتوان آنها را در یک وسترن، یک فیلم پلیسی یا یک حماسه ملهم از انجیل مشاهده کرد و در آن واحد، خودآگاه و ناخودآگاه عمومی هالیوود را دربرمی گیرند و در سینمای آمریکا،
مفهومی را می سازند که زیربنای فکری کارخانه رویاسازی هالیوود را میسازد. در پایان پس از مرور کوتاهی بر سینمای ریچارد لینکلیتر به عنوان یکی از کارگردانان مستقل شاخص پس از دهه هشتاد آمریکا، به کارکرد زمان در سینمای او پرداخته میشود و با بررسی دقیق تر آثار او تقابل های درون مایه ای سینمای او با جریان غالب هالیوود نمایان خواهد شد.

کلیدواژه:
هالیوود، هالیوود جدید، ریچارد لینکلیتر، ایدئولوژی، سینمای مستقل دهه هشتاد و نود آمریکا

بررسی و نقد آثار تجسمی با تاکید بر فرهنگ بصری

بازتاب نظام سلطه در خانواده در فیلم های دهه ۸۰ ایران

بررسی جامعه شناختی فقدان تنوع ژانر سینمای ایران پس از انقلاب