گالری عکس
گالری عکس
گالری عکس
گالری عکس

نمایشگاه های عکس انفرادی:

۱) گبه در فرهنگسرای ارسباران
۲) نقش خورشید در فرهنگسرای نیاوران
۳) ویژن یا نگاه در گالری هفت ثمر
۴) از عکسی به عکس دیگر در گالری هفت ثمر
۵) انعکاس در گالری هفت ثمر
۶) قاب خیال در گالری هفت ثمر
۷) غریبانه در گالری هفت ثمر
۸) بافته گبه در گالری هفت ثمر
۹) ۱۱۰ چهره سینمای ایران در پردیس ملت
۱۰) سرانداز چیت در گالری هفت ثمر
۱۱) درخت… خاطره در موزه گالری دیدی

نمایشگاه عکس گروهی:

۱) سه نمایشگاه گروهی انجمن عکاسان در موزه سینما و خانه سینما
۲) دو نمایشگاه گروهی انجمن عکاسان در فرهنگسرای قصر
۳) چهار نمایشگاه گروهی «ده روز با عکاسان» در خانه هنرمندان