۱۱۰ چهره ی سینمای ایران

درباره نمایشگاه عکس

درباره نمایشگاه ۱۱۰ چهره ی سینمای ایران ………….

نمایشگاه عکس : ۱۱۰ چهره ی سینمای ایران

نمایشگاه انفرادی شهاب الدین عادل – گالری پردیس سینمایی ملت

توضیحات مربوط یه این نمایشگاه

نام نمایشگاه

۱۱۰ چهره ی سینمای ایران

سال برگزاری

۱۳۹۸

نوع نمایشگاه

انفرادی

نام گالری

گالری پردیس سینمایی ملت