سرانداز چیت

درباره نمایشگاه عکس

نمایشگاه عکس (سرانداز چیت) در گالری هفت ثمر واقع در خیابان مطهری ، خیابان کوه نور توسط دکتر شهاب الدین عادل برپا شده است.

نمایشگاه عکس : سرانداز چیت

نمایشگاه انفرادی شهاب الدین عادل – گالری هفت ثمر

نمایشگاه عکس (سرانداز چیت) در گالری هفت ثمر واقع در خیابان مطهری ، خیابان کوه نور توسط دکتر شهاب الدین عادل برپا شده است.

نام نمایشگاه

سرانداز چیت

سال برگزاری

۱۳۹۸

نوع نمایشگاه

انفرادی

نام گالری

هفت ثمر