درخت... خاطره

درباره نمایشگاه عکس

دکتر شهاب الدین عادل درباره اینکه عکس‌های این نمایشگاه در چه مدتی ثبت شده است؟ گفت: عکس‌های این نمایشگاه حاصل دو، سه سفر بود. بخشی از عکس‌ها در جنگل‌های شمال ثبت شد و بخش دیگر در کانادا، اما موضوع، ماهیت درخت بود و با این دیدگاه عکاسی انجام شد. البته پوشش گیاهی جنگل‌های شمال ایران و کانادا با هم متفاوت است، اما تمرکز من روی دو شکل از عکس‌ها بود؛ اول ساختار تنه درخت و بافت تنه‌های عظیم درختان و دیگر نگاهی که از پایین به آسمان داشتم».عادل تأکید کرد: ثبت این مجموعه برایم شاعرانگی عجیبی داشت و عنوان این نمایشگاه نیز همین مفهوم را دارد که فضای سبز می‌تواند بخشی از خاطره انسان‌ها را به خود اختصاص دهد.

نمایشگاه عکس : درخت... خاطره

نمایشگاه انفرادی شهاب الدین عادل – مجتمع فرهنگی – هنری دیدی

نمایشگاه عکس شهاب الدین عادل با عنوان «درخت… خاطره» از ١۶ تا ٢۶ آذرماه ۱۳۹۶ در مجتمع فرهنگی- هنری دیدی در ایزدشهر برگزار شد.

نام نمایشگاه

درخت... خاطره

سال برگزاری

۱۳۹۶

نوع نمایشگاه

انفرادی

نام گالری

مجتمع فرهنگی-هنری دیدی