عنوان مقاله: گزارشی کوتاه از سینمای مستند ایران (۲)
نوع مقاله: مقاله علمی – پژوهشی
اطلاعات مقاله: مجله فارابی، بهار ۱۳۷۲ ، شماره ۱۸، صفحه ۱۰۰ تا ۱۱۱

نویسندگان: شهاب الدین عادل (۱)
(۱) استادیار دانشکده سینما و تئاتر ، عضو هیات علمی دانشگاه هنر

چکیده:

 از اینرو در خلال سالهای ۶۵۳۱ تا ۹۵۳۱ یعنی تا قبل از آغاز جنگ عراق علیه ایران،مجموعه‌ای از رویدادهای مختلف و متفاوت،زمینهء فیلمسازی‌ مستند را در ایران تشکیل می‌دادند و کما فی السابق‌ سازمانهایی همچون وزارت فرهنگ و هنر سابق‌ و سازمان صدا و سیما وظیفهء تهیه و تولید (به تصویر صفحه مراجعه شود)روایت فتح‌ فیلمهای مستند از این‌رویدادها را بر عهده‌ داشتند؛ضمن اینکه کلیه امکانات سمعی و بصری موجود در وزارتخانه‌های دیگر نیز به کار گرفته شد و برخی از فیلمسازان حرفه‌ای و فیلمسازان آماتور جوان هم با دوربینهای سبک‌ هشت میلیمتری به ثبت این وقایع به عنوان اسناد و مدارک واقعی از رویدادهای انقلاب همت‌ گماردند. از جملهء این فیلمها،فیلم برای‌ آزادی ساختهء حسین ترابی است که در وزارت‌ فرهنگ و هنر سابق با قطع ۵۳ میلیمتری ساخته‌ شد و تصاویر متنوعی از رویدادهای انقلاب را در (به تصویر صفحه مراجعه شود)پل آزادی‌ برمی‌گرفت،فیلم حماسهء قرآن ساختهء فرامرز باصری که به روش گردآوری از مجموعه فیلمهای‌ فیلمبرداری شده توسط خود سازنده و دیگر فیلمهای فیلمبرداران وزارت فرهنگ و هنر سابق‌ ساخته شده و فیلم لیله القدر ساختهء محمد علی‌ نجفی که توسط آیت فیلم تهیه شده بود. در سالهایی که بسیاری از مستند سازان به مسئلهء جنگ توجه داشتند،فیلمهای مستند متعددی در مراکز تولید فیلمهای کوتاه و در زمینهء پروژه‌های‌ صنعتی،علمی،فرهنگی و مسائل اجتماعی‌ ساخته شد؛اما تأثیرات رویداد جنگ باعث شده‌ بود که سینمای مستند جایگاه و وظیفهء مهم و معینی در قبال این‌رویداد به عهده بگیرد،به همین‌ دلیل بجز در مورد جنگ،هر فیلم مستندی که‌ ساخته می‌شد تحت الشعاع این‌رویداد عظیم‌ اجتماعی قرار می‌گرفت.

کلیدواژه‌ها:

 فیلم ، فیلم مستند ، سینمای مستند ، سینمای مستند ایران ، جنگ ، هنر ، ایران ، تولید ، تولید فیلم مستند ، سینمای مستند جنگی

 

مرجع مقاله:

 بنیاد سینمایی فارابی – فصلنامه فارابی