عنوان مقاله: میزگرد بررسی هنر مردم پسند در آثار سینمایی
نوع مقاله: مصاحبه
اطلاعات مقاله: مجله کتاب ماه هنر، مهر و آبان ۱۳۸۴ ، شماره ۸۵و۸۶ ، صفحه ۳ تا ۲۰

مصاحبه کننده: علی شیخ مهدی
مصاحبه شونده: محمدحسن احمدی(۱)، شهاب الدین عادل(۲)، اعظم راودراد(۳)
(۱)
(۲) استادیار دانشکده سینما و تئاتر ، عضو هیات علمی دانشگاه هنر
(۳)

چکیده:

 “با توجه به اینکه موضوع بحث این جلسه هنر مردم‌پسند است و دلیلش این است که در دروه‌های مختلف علم امروزه خواص و عوام جامعه به طور برای همان خواص اجتماع اتفاقی که افتاد این بود که اولا از نظر فاصله‌ی بین هنر خواص و عوام را کم نکرده است بلکه آن را شدیدتر هنری اروپا که مورد علاقه‌ی خواص است و سینمای هالیوود که مورد مهم‌ترین آثار هنری نام برده شده است و هالیوود سازنده‌ی فیلم‌های و دیگر اینکه در سینما این مسئله خیلی پیچیده‌تر است برای آنکه‌ امریکا محصول مهاجران سینمای اروپا به این کشور است که گروه‌ این ارتباط و پیوستگی باعث شده است که سینما مخاطب‌ بودن اروپا نسبت به امریکا برای تحولات هنری آن است که اروپا به‌ جامعه‌شناسی هنر این است که‌ با این وجود نظر کارشناسان میهمان را هم مورد توجه قرار می‌دهیم. این نیست که فیلم عامه‌پسند مطلقا بد است بلکه معتقدم که هنر عامه‌ خوب این اشکال فیلم است و مردم معمولی آن‌ کردم آن است که شدید بودن فاصله‌ی فرهنگی میان هنر خواص و داشتن کیفیت هنری موجود نباشد کافی است که توسط این رسانه‌ها به‌ با توده‌ی عموم جامعه ارتباط برقرار کرده‌اند و به نظر من این عده نیز عادل همخوان نیست و آن اینکه ظاهرا هالیوود تکثرگرا شده است و به‌ اثر هنری در برقراری ارتباط با عموم مردم موکول و منوط با این است‌ شده نیست؛نه به لحاظ اینکه ممکن است یک اثر هنری کیفیت بالایی‌ رسیده است اما به عنوان یکی از اجزای هنر سنتی ایران مجموعه‌ای است‌”

کلیدواژه‌ها:

 هنر ، فیلم ، خواص ، هالیوود ، مردم ، جامعه ، اروپا ، هنر خواص و عوام ، بررسی هنر مردم‌پسند در آثار ، فیلم‌سازی

 

مرجع مقاله:

مجله کتاب ماه هنر – خانه کتاب