عنوان مقاله: سینمای رئالیسم شاعرانه در فرانسه
نوع مقاله: مقاله علمی – پژوهشی
اطلاعات مقاله: هنرنامه ، شماره ۱۲ ، سال ۱۳۸۰

نویسنده : شهاب الدین عادل (۱)
(۱) استادیار دانشکده سینما و تئاتر ، عضو هیات علمی دانشگاه هنر

چکیده:

 مقاله‌ی «رئالیسم شاعرانه در سینمای فرانسه» به دوره‌ی مهمی از تاریخ سبک‌های سینمایی و نگرش خاصی از فیلمسازان فرانسوی در تاریخ سینما می‌پردازد . این رویداد فرهنگی در تاریخ سینما مقارن ۱۹۳۰ در کشور فرانسه می‌باشد ؛ در دوره‌ای که فیلمسازان متفکری همچون ؛ ژان ویگو ، رنه کلر ، مارسل کارنه ، ژاک فدر و ژان رنوار آثار بزرگی را در سینما با تأثیر از نوعی ادبیات رئالیستی (واقعیت گرا) که به آن رئالیسم سیاه نیز می‌گفتند به وجود آوردند. شاید نسبت «سیاه Noir » به رئالیسم این فیلمسازان ناشی از نوعی بدبینی و یأس بود که در درون‌مایه بعضی از فیلم‌های این فیلمسازان مطرح می‌شد…

کلیدواژه‌ها:

 رئالیسم ؛ شاعرانه در سینمای فرانسه ؛ سینمای فرانسه ؛ ژان ویگو ؛ رنه کلر ؛ مارسل کارنه ؛ ژاک فدر ؛ ژان رنوار

 

مرجع مقاله:

پرتال جامع علوم انسانی