عنوان مقاله: ساختمان دراماتیک در فیلم مستند
نوع مقاله: مقاله علمی – پژوهشی
اطلاعات مقاله: مجله فارابی، بهار ۱۳۷۵ ، شماره ۲۵، صفحه ۱۵۶ تا ۱۶۷

نویسندگان: شهاب الدین عادل (۱)
(۱) استادیار دانشکده سینما و تئاتر ، عضو هیات علمی دانشگاه هنر

چکیده:

 مطلب زیر به قصد بررسی و تحلیل نقش «درام» در سینمای مستند به رشته تحریر درآمده است. ضرورت طرح این مبحث از آنجا ناشی می شود که هنوز بسیاری از علاقمندان به فیلم ، حتی علاقمندان به فیلم های مستند ترجیح می دهند اوقات خود را صرف مشاهده این نوع فیلمها بکنند تا فیلمهای صرفا مستند.

کلیدواژه‌ها:

 درام، فیلم مستند، تحلیل نقش، نقش خلاق، ساحتمان دراماتیک، دراماتیک

 

مرجع مقاله:

 بنیاد سینمایی فارابی – فصلنامه فارابی