عنوان مقاله: روایت فضای«خانه» در سینما از منظر پدیدارشناسی (نمونه موردی: فیلم شطرنج باد)
نوع مقاله: علمی پژوهشی
اطلاعات مقاله: نشریه هنرهای زیبا – هنرهای نمایشی و موسیقی ، زمستان۱۴۰۱ شماره ۴ ، دوره ۲۷ ، صفحات —

نویسندگان: پریشاد مستوفی فرد(۱) ، فریبا البرزی(۲) ، امیرحسین امینی(۳) ، شهاب الدین عادل(۴)
(۱) پژوهشگر دکتری، گروه معماری،دانشگاه آزاد واحد قزوین
(۲) استادیار، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی
(۳) استادیار، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی
(۴) دانشیار،گروه آموزشی سینما،دانشکده سینما و تئاتر، دانشگاه هنر

چکیده:

 سینما و معماری هنر‌هایی هستند که در هر دو عنصر فضا مورد اهمیت قرار می‌گیرد و زمان‌مندی خود را از طریق فضا به نمایش می‌گذارند. فضا می‌تواند خود به عنوان کاراکتر اصلی در رسانه سینما نقش آفرینی کند. هدف از این پژوهش، بررسی معنای پدیدارشناسانه خانه از طریق رسانه سینما می‌باشد. خانه‌های فراموش‌نشدنی در بازنمایی سینمایی، ساختمان‌های خیالی هستند که می‌توانند از طریق تجربه‌ی هم‌حسی به صورت سکونت‌پذیر به بیننده منتقل شوند. روش تحقیق این پژوهش، از نوع کیفی و روش«توصیفی-تحلیلی-پدیدارشناسی» است. آنچه محور اصلی مقاله را شامل می‌شود، مفهوم و نحوه سکنی‌گزیدن در خانه به عنوان اولین تجربه فضایی فرد می‌باشد. ضمن تحلیل معنا و مفهوم خانه در معماری سینمایی فیلم شطرنج باد، ساخته‌ی محمد رضا اصلانی بر پایه نظریات کریستین نوربرگ شولتز و یوهانی پالاسما به بررسی معنای دراماتیک عناصر فیزیکی و غیر فیزیکی فضا پرداخته می‌شود. فیلم شطرنج باد بر اساس مکان به نگارش درآمده است. مکان در شطرنج باد، کاراکتر منحصر به فردی است و تعیین کننده نحوه کنش و حالات شخصیت‌ها می‌باشد. قلمرو کاراکترها در خانه جایگاه آنان و تمایلاتشان را نمایان می‌سازد. خانه توسط ساکنینش، معنای واقعی وجودی خود را از دست داده و تبدیل به کالای گران‌بهایی برای رسیدن به قدرت گردیده است.

کلیدواژه‌ها:

خانه ، پدیدارشناسی ، فضا ، معماری ، سینما ، فیلم شطرنج‌باد

 

مرجع مقاله:

نشریه هنرهای زیبا – هنرهای نمایشی و موسیقی