عنوان مقاله: تک نگاشت و فیلم های مردم شناسی ایران
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
اطلاعات مقاله: مجله کتاب ماه هنر، مهر و آبان ۱۳۸۳ ، شماره ۷۳و۷۴ ، صفحه ۲۸ تا ۳۳

نویسنده:  شهاب الدین عادل
استادیار دانشکده سینما و تئاتر ، عضو هیات علمی دانشگاه هنر

چکیده:

 “مقارن با این تحولات در زمینه‌ی فیلم‌های مستند مردم‌شناسی در علوم مردم شناختی و به خصوص قوم‌شناسی نیز تحولاتی به وقوع‌ پیوست و دیدگاه‌های انسان شناسان و قوم شناسان مهمی از جمله‌ مارسل موس( ssuaM lecraM )،برونیسلا و مالینوسکی‌ ( ykswonilaM walsinorB )و آندره لروی گوران( nahruoG ioreL ) باعث رونق و توسعه‌ی این علم در سال‌های ۱۹۵۰ شد و باعث فعالیت‌های‌ فراوانی در حوزه‌ی پژوهش‌های تک نگاشت و همچنین تهیه فیلم‌های‌ تک نگاشت گردید. در حوزه‌ی سینمای مستند مردم‌شناسی در ایران،به خصوص از دهه‌ی پنجاه تاکنون فیلم‌های زیادی در ارتباط با موضوعاتی از قبیل، مراسم و آیین‌های مذهبی،جابجایی اقوام کوچنده،مشاغل سنتی و مراسم‌ و آیین‌های تاریخی گذشتگان در تیره‌های مختلف قومی ساخته شده است‌ اما به واقع هیچ کدام از روشمندی خاصی متکی بر پژوهش‌های‌ ژان روش معتقد بود که‌ موضوع مردم شناختی،خود، شرایط دوربین و موقعیت‌ فیلم‌ساز را مشخص می‌کردند، بنابراین،هر چند ممکن است‌ که در مقابل دوربین اتفاقاتی‌ غیر منتظره رخ دهد اما مانعی‌ ندارد که این رویدادها نیز جزیی از فیلم تلقی شود مردم شناختی بهره نبرده‌اند و اغلب این فیلم‌ها از خصوصیات تک نگاشت‌ فارغ بوده‌اند. نتیجه‌گیری: بحث پیرامون فیلم‌های بسیاری که در سینمای مستند ایران ساخته‌ شده است و دارای ویژگی‌های مردم شناسانه و حتی قوم شناسانه مقارن با تحولات در زمینه‌ی‌ فیلم‌های مستند مردم‌شناسی،در علوم مردم شناختی و به خصوص‌ قوم‌شناسی نیز تحولاتی به وقوع پیوست‌ و دیدگاه انسان شناسان و قوم شناسان‌ مهمی از جمله مارسل موس، برونیسلا و مالینوسکی و آندره لوری گوارن‌ باعث رونق و توسعه‌ی این علم‌ در سال‌های ۱۹۵۰ شد می‌باشد،ما را به نتجه‌ی مطلوب یعنی مفهوم«تک نگاشت»در سینمای‌ مستند رهنمون نمی‌سازد.”

کلیدواژه‌ها:

 فیلم ، مردم‌شناسی ، تک‌نگاشت ، فیلم‌های مستند مردم‌شناسی ، تک‌نگاشت و فیلم‌های مردم‌شناسی ایران ، مردم‌شناسی ایران ، سینمای مردم‌شناسی ایران مطالعات علمی ، تک‌نگاشت و فیلم‌های ، زمینه‌ی سینمای مردم‌شناسی ایران مطالعات ، ایران

 

مرجع مقاله:

مجله کتاب ماه هنر – خانه کتاب