عناوين پايان نامه هاي دانشجويي :
ژانر ملودرام و تحول آن در سینمای راینر ورنر فاسبیندر
استاد راهنما: شهاب الدین عادل
دانشجو: مهرنوش فطرت [کارشناسی ارشد]

بررسی خلق فانتزی و تخیل با فن‌آوری‌های مدرن در سینمای لایواکشن
(با تأکید بر فیلم‌های ارباب حلقه‌ها)
استاد راهنما:  شهاب الدین عادل
دانشجو: بهشید اسروش [کارشناسی ارشد]
تبلیغات در تئاتر ایران
استاد راهنما: ناصر باباشاهی
استاد مشاور: شهاب الدین عادل
دانشجو: شهاب الدین حسین پور [کارشناسی ارشد]
ساختارهای زمانی نو در سینما با رویکرد به سینمای ایران
استاد راهنما: شهاب الدین عادل
دانشجو: سیدبهنام حسینی سنگتراشانی  [کارشناسی ارشد]
بررسی پوسترسازی بر اساس عکس و متن توسط عکاسان پستمدرن
استاد راهنما: میترا معنوی راد
استاد مشاور: شهاب الدین عادل
دانشجو: سمانه حسنی  [کارشناسی ارشد]
بررسی کارکردهای خوراک در سینمای ایران پس از انقلاب
استاد راهنما: شهاب الدین عادل
دانشجو: فوژان نجف زاده خویی [کارشناسی ارشد]
بررسی سینمای هانکه با تکیه بر مفاهیم عشق،خشونت،وانهادگی،رسانه
(از فیلم های عشق تا قاره ی هفتم)
استاد راهنما: شهاب الدین عادل
دانشجو: راضیه مهدی زاده  [کارشناسی ارشد]
بررسی تدوین فیلم داستانی از منظر روانشناسی شناختی
استاد راهنما: شهاب الدین عادل
دانشجو: محمد نصیری [کارشناسی ارشد]
بررسی عناصر و ویژگیهای گرافیک در هنر سینما
استاد راهنما: شهاب الدین عادل
استاد مشاور: افضل طوسی
دانشجو: بنفشه مدرسی [کارشناسی ارشد]
بررسی تأثیر آثار هنرمندان نقاش بر تصویر سینمایی آندری تارکوفسکی
استاد راهنما: شهاب الدین عادل
استاد مشاور: منصور حسامی
دانشجو: مریم صفری [کارشناسی ارشد]
ویدئوآرت و رویکرد هنرمندان ایرانی به آن((احتضار))
استاد راهنما: شهاب الدین عادل
دانشجو: سحر فتاحی [کارشناسی ارشد]
کاربرد عکاسی ورتوگراف در اعلان
استاد راهنما: زهرا رهبرنیا
استاد مشاور: شهاب الدین عادل
دانشجو: سمیه مهریزی ثانی [کارشناسی ارشد]
گوتیک و سینمای وحشت/ موضوع عملی: وقتی چی رو جا گذاشتم؟
استاد راهنما: شهاب الدین عادل
دانشجو: شهرزاد صباغ [کارشناسی ارشد]
بررسی ویژگی های اقتباسی متون غیر ایرانی در سینمای پس از انقلاب
استاد راهنما: شهاب الدین عادل
دانشجو: غزاله سلطانی شیرازی [کارشناسی ارشد]
بررسی ویژگی های فرمی سینمای پست مدرن با تأکید بر سینمای تکنوآر
استاد راهنما: محسن هاشمی ، شهاب الدین عادل
دانشجو: سپیده توحیدی [کارشناسی ارشد]
بررسی ساختار دراماتیک در آثار دهه ی 70 تا 90 دیوید ممت
استاد راهنما: علی اکبر علیزاد
استاد مشاور: شهاب الدین عادل
دانشجو: ترگل لادن [کارشناسی ارشد]
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای صاحب اثر محفوظ است.
Copyright © 2017 by hamidkarami.com All Rights Reserved.