عناوين مقالات :
عناوين تاليف و ترجمه کتاب :
سینمای رئالیسم شاعرانه در فرانسه
نویسنده: شهاب الدین عادل / هنرنامه / زمستان 1380 / شماره 13
سینمای نوآر جدید
نویسنده: شهاب الدین عادل / هنرنامه / زمستان 1379 / شماره 9
پژوهشی درباره سینما و سنت
نویسنده: شهاب الدین عادل / هنرنامه / پاييز 1379 / شماره 8
گوتیك و سینمای اكسپرسیونیسم
نویسنده: شهاب الدین عادل / هنرنامه / پاييز 1377 / شماره 1
هلن برتالنی ریفنشتال و سینمای سیاسی آلمان
نویسنده: شهاب الدین عادل / هنرنامه / بهار 1383 / شماره 22
تاثیرات متقابل شعر و نقاشی و سینما در مكتب سوررئالیسم
نویسنده: شهاب الدین عادل / هنرنامه / تابستان 1378 / شماره 3
تك نگاشت و فیلم های مردم شناسی ایران
نویسنده: دكتر شهاب الدین عادل / كتاب ماه هنر / شماره 73 - 74
فرهنگ دیداری و مفهوم دیدن
نویسندگان: مریم كهوند ، شهاب الدین عادل / فصلنامه نامه هنرهای تجسمی و كاربردی /
پاييز و زمستان 1390 / شماره 8
تاثیر مونولوگ در معرفی قهرمان و پیشبرد موقعیت های دراماتیك آثار نمایشی
در عصر نئوكلاسیك
نویسنده: شهاب الدین عادل / مجله تئاتر / بهار 1394 / شماره 60
موقعیت بر پایه چگونگی عملكرد آن در متون دراماتیك
نویسندگان: زهرا میمندی پاریزی ، دكتر شهاب الدین عادل / مجله تئاتر / شماره 45
ساختار سكانس پایانی در سینمای مدرن
نویسندگان: شهاب الدین عادل* ، پدرام صدرایی طباطبایی / نامه هنرهای نمایشی و موسیقی / پاييز و زمستان 1392 / شماره 7
احوال پرسی
نویسندگان: شهاب الدين عادل، فريار جواهريان، بهناز جعفري / ماهنامه فیلم / تير 1395 / شماره 510
بررسی گونه های روایی در انسان شناسی تصویری
نویسندگان: سید مصطفی مختاباد ، شهاب الدین عادل ، فریبا رستمی جلیلیان / نامه هنرهای نمایشی و موسیقی / پاييز و زمستان 1391  / شماره 5
ساختارهای زمانی نو در سینما، با رویكرد به روایت شبكه ای فیلم
نویسندگان: شهاب الدین عادل ، حسین حیدری ، سید بهنام حسینی سنگتراشانی / نامه هنرهای نمایشی و موسیقی / بهار و تابستان 1391  / شماره 4
نظریه های مونتاژ اسلاوكو وركاپیچ و سرگئی آیزنشتاین
نویسنده: شهاب الدین عادل / نامه هنرهای نمایشی و موسیقی /  شماره 12
بررسی خصوصیات بنیادی سینمای تكنوآر
نویسندگان: شهاب الدین عادل ، سپیده توحیدی / هنرهای نمایشی و موسیقی / پاييز و زمستان 1394 / شماره 52
میزگرد بررسی هنر مردم پسند در آثار سینمایی
نویسندگان: دكتر محمدحسن احمدی ، دكتر اعظم راودراد ، دكتر شهاب الدین عادل ،
علی شیخ مهدی / كتاب ماه هنر / مهر و آبان 1384  / شماره 85-86
میزگرد بررسی زمان در فیلم و فلسفه
نویسندگان: دكتر محمد رضا ریخته گران ، دكتر شهاب الدین عادل ، علی شیخ مهدی /
كتاب ماه هنر / شماره 61-62
رئالیسم و سینما
نویسنده: دکتر شهاب الدین عادل / پایگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
آندی تارکوفسکی در یک نگاه کلی
نویسنده: دکتر شهاب الدین عادل / پایگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تک نگاشت و فیلم های مردم شناسی ایران
نویسنده: دکتر شهاب الدین عادل / پایگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
گزارشی کوتاه از سینمای مستند ایران (از پیدایش تاکنون)
نویسنده: دکتر شهاب الدین عادل / پایگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مونتاژ در فیلم های جشنواره دهم
نویسنده: دکتر شهاب الدین عادل / پایگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
فاشیزم در سینما (درباره سینمای آلمان نازی)
انتشارات هدف / سال 1361
سینمای آینه زمان 1
انتشارات هدف / سال 1362
سینمای آینه زمان 2
انتشارات هدف / سال 1363
عکاسی فیلم (درباره تعاریف و فنون عکاسی صحنه فیلم)
انتشارات آن / سال 1373
سینمای قوم پژوهی (درباره سینمای قوم نگاری)
انتشارات سروش / سال 1379
تحولات معاصر در زمان سینمایی (درباره روایت مدرن در سینما)
معاونت پژوهشی دانشگاه هنر / سال 1389
ترجمه نمایشنامه اثبات
انتشارات بیدگل / سال 1392
دانلود کنید دانلود کنید
دانلود کنید دانلود کنید
دانلود کنید دانلود کنید
دانلود کنید دانلود کنید
دانلود کنید دانلود کنید
دانلود کنید دانلود کنید
دانلود کنید دانلود کنید
دانلود کنید دانلود کنید
دانلود کنید دانلود کنید
گزارشی کوتاه از سینمای مستند ایران -2
نویسنده: دکتر شهاب الدین عادل / پایگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دانلود کنید دانلود کنید
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای صاحب اثر محفوظ است.
Copyright © 2017 by hamidkarami.com All Rights Reserved.