نمایشگاه بافت گبه - تصویر شماره 1 نمایشگاه بافت گبه - تصویر شماره 2 نمایشگاه بافت گبه - تصویر شماره 3 نمایشگاه بافت گبه - تصویر شماره 4 نمایشگاه بافت گبه - تصویر شماره 5 نمایشگاه بافت گبه - تصویر شماره 6
نمایشگاه بافت گبه - تصویر شماره 7 نمایشگاه بافت گبه - تصویر شماره 8 نمایشگاه بافت گبه - تصویر شماره 9 نمایشگاه بافت گبه - تصویر شماره 10 نمایشگاه بافت گبه - تصویر شماره 11 نمایشگاه بافت گبه - تصویر شماره 12
نمایشگاه عکس (بافته گبه) در گالری هفت ثمر واقع در خیابان مطهری ، خیابان کوه نور توسط دکتر شهاب الدین عادل برپا شده است. در این نمایشگاه مجموعه اي از عکس هاي مربوط به نقوش و بافته هاي سنتي ايران (گبه) هستند. اين يازدهمين نمايشگاه انفرادي دکتر شهاب الدين عادل است که در گالری هفت ثمر برگزار شده است.
نمایشگاه عکس (بافت گبه) :
نمایشگاه عکس بافت گبه - تصویر شماره 13 نمایشگاه عکس بافت گبه - تصویر شماره 14 نمایشگاه عکس بافت گبه - تصویر شماره 15 نمایشگاه عکس بافت گبه - تصویر شماره 16 نمایشگاه عکس بافت گبه - تصویر شماره 17
نمایشگاه عکس بافت گبه - تصویر شماره 18 نمایشگاه عکس بافت گبه - تصویر شماره 19 نمایشگاه عکس بافت گبه - تصویر شماره 20 نمایشگاه عکس بافت گبه - تصویر شماره 21
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای صاحب اثر محفوظ است.
Copyright © 2017 by hamidkarami.com All Rights Reserved.